Lena Treschow Torell, styrelseledamot Investor, ÅF m.fl.
Feb
6
12:00 PM12:00

Lena Treschow Torell, styrelseledamot Investor, ÅF m.fl.

Treschow Torell var VD för Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 2001-2008. Hon var deras första kvinnliga VD och blev därefter även ordförande i akademins styrelse. Nästan direkt efter detta blev hon kontaktad av Ericsson för en plats i deras styrelse. Även här som den första kvinnan i styrelsen. 

I dagsläget sitter hon som styrelseledamot i flertalet bolag, bland annat Investor, ÅF och Micronic Laser Systems.

View Event →
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Mar
8
12:00 PM12:00

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Sven-Olof Johansson är den f.d. boxaren som blev fastighetsmiljardär genom bolaget Fastpartner, där han sedan 1997 är VD och sedan 2017 även styrelseledamot.

Några andra av Sven-Olofs uppdrag: Compactor Fastigheter AB, bolag inom Fastpartner-koncernen och styrelseledamot i SBB i Norden AB, Autoropa AB och STC Interfinans.

View Event →

Anna Bråkenhielm, Entreprenör
Dec
6
12:00 PM12:00

Anna Bråkenhielm, Entreprenör

Talare
Anna Bråkenhielm är en svensk företagsledare inom media och har bland annat skapat världens mest sedda dokusåpa; Expedition Robinson/Survival. Hon har varit VD för Strix Television, chef för produktionsbolaget Silverback och VD för produktionsbolaget Scandinavian Studios. Hon har också varit VD och ägare för magasinet Passion for Business, som riktar sig till framgångsrika karriärkvinnor.

View Event →
Michael Wolf, senior rådgivare på Blackstone, f.d VD Swedbank
Oct
4
12:00 PM12:00

Michael Wolf, senior rådgivare på Blackstone, f.d VD Swedbank

Ledarskap i en bevakad position – hur leder man ett företag som är påpassat och publikt och med ständig tillsyn av flera myndigheter

Få ledare är så publika som vd för en storbank. Michael Wolf har arbetat på toppositioner i många företag och många medarbetare vittnar om hans ledaregenskaper. Men hur hanterar man den ständiga bevakningen när det blir svårigheter? Bankkris efter Credit Crunch, svårigheter i Baltikum där Swedbank var exponerade mer än andra. Michael Wolf är talare hos CBN 4-e oktober och ger så sin personliga syn på hur man leder ett stort företag genom kriser i ett ständigt blixtljus och vad som driver en person på den översta nivån i ett sådant företag.

Talare
Michael Wolf har en gedigen erfarenhet i ekonomi och ledarskap. Han har tidigare arbetat som VD på Swedbank, Intrum Justitia, finansdirektör på Skandia AB och VD för Skandia i Tyskland. Samt ordförande i Stockholms Handelskammarens styrelse. Han är för närvarande ordförande i Capio, rådgivare hos Blackstone samt partner i Bellbird och Cashworks AG.

Moderator
Helena Stålnert, moderator och kommunikationsrådgivare, tidigare vice vd på stålföretaget SSAB och försvarskoncernen Saab. Helena Stålnert har lång medieerfarenhet bl.a. som chef för SVT:s Aktuellt-redaktion, nyhetsankare och utrikeskorrespondent.


 

View Event →
Peter Carlsson, VD Northvolt, f.d. chef inom Tesla
Sep
26
12:00 PM12:00

Peter Carlsson, VD Northvolt, f.d. chef inom Tesla

  • Waterfront Building – United Spaces (map)
  • Google Calendar ICS

GIGAFACTORY, ELBILAR OCH OM ATT UTMANA ELON MUSK

Talare

Peter Carlsson, tidigare logistikchef på Tesla, bygger Europas största batterifabrik i Sverige. Regeringen har lagt budget för subventioner av el cyklar, försäljningen av el-hybrider går upp. El-lastbilar som laddar under gång och självkörande bilar finns redan i tester.
Var skall elen komma ifrån en vindstilla och mulen dag i januari när kärnkraften avvecklas och den så kallade svängmassan minskar?
Solpaneler installeras och det ställer helt nya krav på lagring av energi. Detta och en framtida el-baserad värld kommer Peter Carlsson att ta om för medlemmarna i CBN den 26-e september.
- Vi vill göra Europa konkurrenskraftigt. Om 10 procent av den europeiska fordonsindustrin ska vara elektriska fordon år 2025, kommer Europa att behöva minst tre liknande storskaliga fabriker bara för det. När vi ser ett starkt trendskifte mot sol och vind vill vi inte vara helt beroende av Kina, Japan och Korea, säger han.
Northvolt AB är ett svenskt företag med planer att bygga en fabrik för tillverkning av litium jon-batterier för elbilar och för lagring av energi.

 

View Event →
Sven Otto Littorin, Serio Group, f.d. arbetsmarknadsminister
Aug
21
12:00 PM12:00

Sven Otto Littorin, Serio Group, f.d. arbetsmarknadsminister

VAD BETYDER STRUKTURFÖRÄNDRINGARNA I EKONOMIN FÖR JOBB OCH SAMHÄLLSEKONOMI FRAMÖVER

Talare
Sven Otto Littorin, tidigare arbetsmarknadsminister och partisekreterare, kommer att resonera om dessa frågor utifrån sina erfarenheter. Littorin var gäst på Stanford under 2011 och studerade då särskilt kopplingen mellan innovationer och jobb och sedan dess är Littorin en av medarrangörerna till de årligen återkommande Innovation for Jobs -toppmötena i Silicon Valley

View Event →
Anna Felländer, Regeringskansliet, Näringsdepartementet
Jun
2
12:00 PM12:00

Anna Felländer, Regeringskansliet, Näringsdepartementet

Verktygslådan som krävs för företagsledare för att leda rätt när värdekedjorna förändras.

Digitaliseringen transformerar näringsliv och samhälle. Nya värdekedjor och konkurrenssituationen skapas. Allt som kan digitaliseras och som kan kopieras gratis, faller i värde samtidigt som allt som inte kan digitaliseras, det som blir en knapp resurs, stiger i värde. Mycket av det värde som skapas i digitala och virtuella verkligheten fångas inte i statistiken och vi behöver därför en ny verktygslåda för att både företagsledare och politiker ska kunna leda navigera rätt i en mer digital och snabbt föränderlig verklighet.

Talare

Anna har sin bakgrund på Finansdepartementet, Statsrådsberedningen och på Swedbank. Hon har publicerat ett antal rapporter kring digitaliseringens inverkan på samhället, näringslivet och ekonomin. Idag har hon rollen som senior rådgivare i digital transformation åt Boston Consulting Group.

 

 

View Event →
Lars Stugemo, koncernchef och VD på HiQ
May
10
12:00 PM12:00

Lars Stugemo, koncernchef och VD på HiQ

Företagskultur - det viktigaste konkurrensmedlet.

En del anser att konsultbranschen är slätstruken och blek där få, eller inga bolag riktigt står ut. Med ett undantag: HiQ som redan från start profilerat sig som bolaget med stark kultur och fokus på medarbetarna. De har branschens lojalaste kunder och medarbetare och högsta marginalen. Lars Stugemo var med vid starten av HiQ 1995 och har inte bara överlevt internetbubblor och credit-crunch, utan byggt upp det till ett internationellt bolag med 1600 anställda i fyra länder och kunder i fler än 15 olika branscher.
Han berättar om hur de målmedvetet skapar en stark kultur i företaget och hur denna är en del av deras konkurrensfördel. Och utmaningarna med att bibehålla denna trots stark tillväxt.

Talare
Lars Stugemo är koncernchef och VD på HiQ, ett ledande nordiskt konsultbolag med över 1 600 medarbetare och en drivkraft att förenkla människors vardag genom teknik och kommunikation. Han är också styrelseordförande i sportbettingbolaget Kambi Group samt involverad i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som ledamot i IVAs Näringslivsråd och medlem av avdelning VI – Företagande och ledarskap.

Anmälan
Det här eventet är endast för våra medlemmar.

View Event →
Anders Thornberg, Generaldirektör för Säkerhetspolisen
Feb
16
12:00 PM12:00

Anders Thornberg, Generaldirektör för Säkerhetspolisen

Hur man adresserar och säkerställer säkerheten inom ett företag.

Talare
Anders Thornberg är svensk generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen (Säpo) sedan den 5 juli 2012. Thornberg var före dess tillförordnad säkerhetspolischef från april 2012. Thornberg har varit anställd av Säpo sedan 1990 och har senast innehaft befattningen som biträdande säkerhetspolischef.

 

View Event →
Sophie Nachemson-Ekwall, Doktor i företagsekonomi, Handelshögskolan
Jan
26
12:00 PM12:00

Sophie Nachemson-Ekwall, Doktor i företagsekonomi, Handelshögskolan

Så görs Sverige redo för en långsiktig och inkluderande marknadsekonomi.

Sophie Nachemson-Ekwall. Doktor i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och prisbelönt ekonomijournalist med 20 år på affärstidningar som Finanstidningen, Affärsvärlden, Dagens Nyheter och Dagens Industri.

Hon svarar på frågorna hur det kommer sig att:

- Sverige tappat 100 000 industrijobb sedan 2008 när Tyskland nyanställt?
- det är lättare att köpa svenska börsbolag än i andra länder?
- nästan allt kapital som investeras i start-ups och förvärv är utländskt?
- Sverige har västvärldens minst idéburna sektor; knappt några kooperativ alls?
- vi ältar frågan om vinstmaximering när bolag bidrar med så mycket mer?

Sophie kommer att berätta hur en ny syn på ägande och vinst i Sverige kan få igång långsiktig och hållbar tillväxt i allt från små- och medelstora företag till våra stora börsföretag liksom olika ägarformer som kooperativ och ömsesidighet. Hon tar avstamp i idéskriften ”En hållbar ägararkitektur för Sverige”, som hon gett ut i samarbete med tankesmedjan Global Utmaning och som är en syntes av hennes avhandling och idéer.

Avhandlingen täcker fientliga buden på Skandia och Scania. Idag forskar hon kring institutionella investerares nya förmåga att placera sitt växande kapital långsiktigt och hållbart samt inställningen till idén om aktiebolaget som vinstmaximerande. Men kanske framförallt drivs hon av ett starkt ifrågasättande till en hemmasnickrad inställning att inhemskt kapital inte behövs och att olika ägarformer som kooperativ och ömsesidiga strukturer ska hanteras styvmoderligt.


Talare
Sophie Nachemson-Ekwall delar idag sin tid mellan forskning kring långsiktiga placeringar hos institutionella investerare, bolaget som värdeskapande process, rådgivning i frågor kring bolagsstyrning, lärartjänst på förvärv & fusioner på Mastersnivå. Hon är flitigt anlitad debattör och kolumnist.

Hon har också gett ut en del böcker, bl. a om kraschen i ABB och två böcker om skandalerna i Skandia. Idéskriften går att ladda hem gratis från tankesmedjan Global Utmanings hemsida 

View Event →
Björn Rosengren, rådgivare till Kinneviksfären, f.d. TCO chef och minister
Dec
7
12:00 PM12:00

Björn Rosengren, rådgivare till Kinneviksfären, f.d. TCO chef och minister

Björn kommer att tala om ledarskapets utveckling under fyra decennier, från ingenjörer via ekonomer och till dagens sociala entreprenörer.  Björn kommer vidare tala om vad näringslivet kan lära av politiken samt hur den fjärde industriella revolutionen nu förändrar näringsliv och ledarskap.

Talare
Björn Rosengrens erfarenhet har en för Sverige ovanlig bredd. Han har arbetat på toppnivå inom både fackföreningsrörelsen, som chef för TCO , inom statsförvaltningen, som landshövding i Norrbotten (1995-98) och inom politiken, som näringsminister med ansvar för arbetsmarknad, kommunikation, energi, regionalpolitik, de statliga bolagen samt IT-frågor. Sedan 2002 arbetar han i näringslivet. Han var under fjorton år rådgivare till Kinneviksfären. Björn är idag bland annat ordförande för Norsk Svenska Handelskammaren samt arbetande styrelseordförande och delägare i konsultföretaget Priority som arbetaer med affärs- och varumärkesutveckling.

View Event →