Omdömen och kommentarer från våra möten

Bra dynamik, folk vågar prata och dessutom är det hög nivå på deltagarna
Man får sitta med ett antal ägare och höra om deras perspektiv och deras lösningar.
Det var härligt att det var informellt, diskuterande, öppet och icke föredragande.