Back to All Events

Göran Persson, f.d. statsminister och aktuell som ny ordförande i LKAB var keynote speaker på senaste CBN-mötet.

Göran Persson om ledarskap:

-”Den som tagit sig an en ledaruppgift måste också våga leda. Och man måste veta vad man vill. Det finns för många människor som kämpat för att få en position och när de väl får den, saknar de vision om vad de vill uppnå efter det. Våga stå upp för det du vill: hellre falla på det man kämpar för, än att inte våga, och kanske falla på grund av det. Och slutligen: sköt din egen kommunikation. Stå själv och var närvarande. Skicka inte någon annan i ditt ställe!” Om detta och mycket mer talade Göran Persson.