Back to All Events

Anna Felländer, Regeringskansliet, Näringsdepartementet

  • Wenner-Gren Center 166 Sveavägen Stockholm, Stockholms län, 113 46 Sweden (map)

Verktygslådan som krävs för företagsledare för att leda rätt när värdekedjorna förändras.

Digitaliseringen transformerar näringsliv och samhälle. Nya värdekedjor och konkurrenssituationen skapas. Allt som kan digitaliseras och som kan kopieras gratis, faller i värde samtidigt som allt som inte kan digitaliseras, det som blir en knapp resurs, stiger i värde. Mycket av det värde som skapas i digitala och virtuella verkligheten fångas inte i statistiken och vi behöver därför en ny verktygslåda för att både företagsledare och politiker ska kunna leda navigera rätt i en mer digital och snabbt föränderlig verklighet.

Talare

Anna har sin bakgrund på Finansdepartementet, Statsrådsberedningen och på Swedbank. Hon har publicerat ett antal rapporter kring digitaliseringens inverkan på samhället, näringslivet och ekonomin. Idag har hon rollen som senior rådgivare i digital transformation åt Boston Consulting Group.