Back to All Events

Biörn Riese, Advokat Jurie Advokat AB, ledamot Advokatsamfundet

  • Wenner-Gren Center 166 Sveavägen Stockholm, Stockholms län, 113 46 Sweden (map)

11 september i Wenner-Gren Center

På CBN-mötet 11 september talar Advokat Biörn Riese – som stått mitt i händelsernas centrum i bland andra dessa kriser – om vad som händer både inom och utom företagets väggar. Lärdomar och principer för en företagsledning att ta del av om det händer dig och ditt företag. Och vad du kan tänka på i förväg.

Biörn Riese har efter 33 år på Mannheimer Swartling startat eget; Jurie Advokat AB och är medlem i Advokatsamfundet och ledamot av dess disciplinnämnd.

Biörn har erhållit utmärkelser för framstående gärningar inom advokatyrket och har lett arbetet kring några av de mest uppmärksammade företagsprocesserna på senare år, som t.ex. utredningarna om TeliaSoneras investering i Uzbekistan och Nordeas inblandning i Panama Papers. Han är en ofta anlitad talare vid seminarier och program som behandlar frågor om etik, hållbarhet, utredningar, anti-korruption och riskhantering.

I över tre decennier har Biörn Riese biträtt klienter från den offentliga och privata sektorn med rådgivning om affärsmässiga och juridiska frågor under svensk och internationell rätt - vid transaktioner, omstruktureringar, bolagsstyrning, utredningar samt riskhantering och regelefterlevnad. I verksamheten ingår att lämna råd till styrelser i företag och organisationer.

Biörn har även själv haft uppdrag som styrelseordförande i Axis AB, American Chamber of Commerce, Min Stora Dag samt Mercuri Urval, samt som styrelseledamot i Institutet Mot Mutor och Arvid Nordquist H.A.B.

Välkommen!