Back to All Events

Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom, Swedbank

  • Wenner-Gren Center 166 Sveavägen Stockholm, Stockholms län, 113 46 Sweden (map)

Tema
"Digitaliseringen påskyndar transformeringen i näringsliv och samhälle. Nya värdekedjor och konkurrenssituationen skapas. Allt som kan digitaliseras och som kan kopieras gratis, faller i värde samtidigt som allt som inte kan digitaliseras, det som blir en knapp resurs, stiger i värde. Mycket av det värde som skapas i digitala och virtuella verkligheten fångas inte i statistiken och vi behöver därför en ny verktygslåda för att både företagsledare och politiker ska kunna navigera rätt i en mer digital och snabbt föränderlig verklighet."

Talare
Anna Felländer, tidigare chefekonom på Swedbank, har i sin nya roll som Digitaliserings- och framtidsekonom som uppgift att navigera banken internt, dess kunder och samhället i stort i en mer digital verklighet. Anna sitter bland annat som expert i regeringens Digitaliseringskommission och har publicerar rapporter och artiklar om hur ekonomin påverkas av digitaliseringen. Anna har jobbat på Swedbank sedan 2011 och har innan dess arbetat på finansdepartementet och statsrådsberedningen. 

Moderator
Helena Stålnert, moderator och kommunikationsrådgivare, tidigare vice vd på stålföretaget SSAB och försvarskoncernen Saab. Helena Stålnert har lång medieerfarenhet bl.a. som chef för SVT:s Aktuellt-redaktion, nyhetsankare och utrikeskorrespondent

Agenda:
Datum: 13:e september
Lunch kl. 12:00-13:00
Möte kl. 13:00-17:00

Earlier Event: August 24
Tobias Frohm, HR Chef Systembolaget
Later Event: October 6
Peter Viinapuu, CEO, MTR