Back to All Events

Torben Ballegaard Sørensen

Från en passiv till en interaktiv styrelse

Torben Ballegaard Sørensen har tidigare varit koncernchef för Bang & Olufsen A/S (plc) och  vice vd på LEGO A/S. Dessförinnan var han vd för IT-företaget CCI-Europe, som blev den ledande leverantören av globala system för publikation av nyhetstidningar och magasin. Torben är ordförande eller styrelseledamot i ett antal internationella företag med huvudkontor i Finland, Sverige, Danmark och Storbritannien. Han har verkat under flertalet ägandeformer (familje-, riskkapital- , offentligt- samt stiftelse-ägt).

Sommaren 2014 gav Torben ut boken Når Bestyrelse Skaber Værdi på Gyldendal Business Books. Det är en förkortad version av den engelska upplagan The Value Adding Board, som gavs ut 2013 på amazon.com. I dessa böcker samlar Torben sina viktigaste lärdomar från sin karriär som vd och styrelseledamot och reflekterar över vad det är som gör en styrelse verkligt värdeskapande… och det rakt motsatta.