Back to All Events

Hans Lindblad, Riksgäldsdirektör, Riksgälden

Hans Lindblad är disputerad nationalekonom med erfarenhet från statlig förvaltning och finansmarknaden. Han har haft ledande positioner inom den penningpolitiska avdelningen på Riksbanken. Mellan 2006 och 2012 arbetade Hans Lindblad som statssekreterare åt finansminister Anders Borg.


Möte avlutat