Back to All Events

Sophie Nachemson-Ekwall, Doktor i företagsekonomi, Handelshögskolan

  • Wenner-Gren Center 166 Sveavägen Stockholm, Stockholms län, 113 46 Sweden (map)

Så görs Sverige redo för en långsiktig och inkluderande marknadsekonomi.

Sophie Nachemson-Ekwall. Doktor i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och prisbelönt ekonomijournalist med 20 år på affärstidningar som Finanstidningen, Affärsvärlden, Dagens Nyheter och Dagens Industri.

Hon svarar på frågorna hur det kommer sig att:

- Sverige tappat 100 000 industrijobb sedan 2008 när Tyskland nyanställt?
- det är lättare att köpa svenska börsbolag än i andra länder?
- nästan allt kapital som investeras i start-ups och förvärv är utländskt?
- Sverige har västvärldens minst idéburna sektor; knappt några kooperativ alls?
- vi ältar frågan om vinstmaximering när bolag bidrar med så mycket mer?

Sophie kommer att berätta hur en ny syn på ägande och vinst i Sverige kan få igång långsiktig och hållbar tillväxt i allt från små- och medelstora företag till våra stora börsföretag liksom olika ägarformer som kooperativ och ömsesidighet. Hon tar avstamp i idéskriften ”En hållbar ägararkitektur för Sverige”, som hon gett ut i samarbete med tankesmedjan Global Utmaning och som är en syntes av hennes avhandling och idéer.

Avhandlingen täcker fientliga buden på Skandia och Scania. Idag forskar hon kring institutionella investerares nya förmåga att placera sitt växande kapital långsiktigt och hållbart samt inställningen till idén om aktiebolaget som vinstmaximerande. Men kanske framförallt drivs hon av ett starkt ifrågasättande till en hemmasnickrad inställning att inhemskt kapital inte behövs och att olika ägarformer som kooperativ och ömsesidiga strukturer ska hanteras styvmoderligt.


Talare
Sophie Nachemson-Ekwall delar idag sin tid mellan forskning kring långsiktiga placeringar hos institutionella investerare, bolaget som värdeskapande process, rådgivning i frågor kring bolagsstyrning, lärartjänst på förvärv & fusioner på Mastersnivå. Hon är flitigt anlitad debattör och kolumnist.

Hon har också gett ut en del böcker, bl. a om kraschen i ABB och två böcker om skandalerna i Skandia. Idéskriften går att ladda hem gratis från tankesmedjan Global Utmanings hemsida