Back to All Events

Elisabeth Hoffnell Vestin, Etiskt ledarskap och anikorruption

Etiskt ledarskap i affärer och att bekämpa korruption


Elisabeth, Senior Associate på Lindahl är expert på lagstiftning mot korruption. Hon blev mot bakgrund av sin goda arbetsinsats förflyttad till en stor internationell advokatbyrån i London och har arbetat för en digital nyhetssändningskoncern. Elisabeth är också involverad i ett flertal industriorganisationer, bland annat Svenska Föreningen för Upphovsrätt, Svenska Föreningen för Immaterialrätt och Sveriges Marknadsförbund.

 

Later Event: December 3
Torben Ballegaard Sørensen