BLI MEDLEM

 

THINK-TANKING FOR BUSINESS LEADERS

På CBN:s möten kan du som medlem öppet utbyta erfarenheter och ideer med talaren och ledare på samma nivå som dig själv och högre.

Du får raka svar och rekommendationer. Du bidrar själv med dina erfarenheter och tankar under diskussionen som alltid konfidentiella. Mötena är små och exklusiva och leds av en professionell moderator.

Genom åren har CBN genomfört djupintervjuer med hundratals toppchefer såsom kommunikationschefer, vd:ar, ekonomichefer och personaldirektörer i skandinaviska bolag, vilket har gett oss en unik insikt i deras viktigaste framtidsfrågor och utmaningar.

Som ett resultat av detta väljer vi teman, key note speakers på hög nivå och skapar dynamiska och konstruktiva grupper. Deltagarna drar nytta av varandras erfarenhet och kunnande.

deltagande

När du deltar i CBN, blir dina visioner och utmaningar belysta ur olika perspektiv, samtidigt som du får nya idéer och skapar nya kontakter. Du lämnar varje möte med ny kunskap och en gedigen känsla av väl spenderad tid och en lönsam investering i dig själv.

nyckeln till framgång

Nyckeln till en framgångsrik tankesmedja är en grupp där deltagarna har ett gemensamt intresse för temat men också olika branschbakgrunder och bemöter utmaningar på olika sätt. Genom en blandning av medlemmar från olika branscher och med olika roller i högsta företagsledningarna skapas en diskussion med nya infallsvinklar som bidrar till att nya slutsatser kan dras.

 

Kontakta oss för mer information om ett medlemskap.